Kutsu vuosikokoukseen 2.12.2021

Kutsumme yhdistyksen jäsenet ja kaikki leijalautailusta kiinnostuneet Lauttasaaren leijalautailijat ry:n vuosikokoukseen torstaina 2. joulukuuta 2021 klo 18-19.

Kokous pidetään tänä vuonna pelkästään etäkokouksena. Linkki kokoukseen on lähetetty jäsenille ja uutiskirjeen tilaajille. Jos et ole saanut sähköpostia, laita viestiä larukite@larukite.fi.

Esityslista:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouksen jälkeen keskustellaan perinteisten kitepikkujoulujen järjestämisestä. Paikka ja ajankohta ovat vielä avoimia, ehdotukset ovat tervetulleita!

Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, puolet jäsenistä on kerrallaan erovuorossa.